Lokaty i rachunki oszczędnościowe – co wybrać

Regularne oszczędzanie nie jest domeną Polaków, którzy chętniej się zadłużają z myślą o większych wydatkach. Klienci banków, którzy jednak zdecydują się na oszczędzanie, mają do wyboru kilka produktów. Rachunek oszczędnościowy, produkty inwestycyjne, a nawet lokaty forum doradców wymienia jako produkty, w które Polacy najczęściej inwestują.

Bezpieczne oszczędzanie
Produkty pozwalające na oszczędzanie bezpieczne to niewątpliwie rachunki oszczędnościowe i lokaty, których oprocentowanie jest zbliżone. Jednak oba produkty różnią konstrukcją. W przypadku lokaty należy z góry zadeklarować kwotę oraz określić czas, na jaki ma być założona. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje najczęściej tym, że klient nie otrzymuje odsetek naliczonych do daty zerwania lokaty. Jednocześnie w czasie trwania lokaty nie można dopłacać do jej kapitału. Lokaty, dostępne w ofercie banków, to zarówno lokaty krótkoterminowe, nawet jednodniowe, jak i długoterminowe lokaty kilkuletnie, które również mogą być lokatami rentierskimi z wypłacanymi z góry odsetkami.

Nieco inaczej działa rachunek oszczędnościowy, do którego można dopłacać środki w każdej chwili. Z rachunku oszczędnościowego można również wypłacać środki, przy czym banki zastrzegają, że w ciągu miesiąca zaledwie jedna wypłata będzie realizowana bez dodatkowej prowizji. Zwykle rachunki oszczędnościowe prowadzone są bezpłatnie. Jednak oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych jest dosyć niskie – najlepsze oferty rynkowe oferują produkty z oprocentowaniem rzędu 2,5 do 2,8 p.p. w skali roku.

Nieco wyższe stopy zwrotu można osiągnąć inwestując środki w produkty inwestycyjne, które wykorzystują lokatę terminową i fundusz inwestycyjny jednocześnie. Przy inwestowaniu w takie produkty należy jednak pamiętać, że zyski wypracowane przez fundusz w przeszłości nie są gwarancją wypracowania analogicznych zysków w przyszłości, a same produkty inwestycyjne obarczone są dużym ryzykiem inwestycyjnym. Z tego powodu część inwestorów w ciągu ostatnich 2 lat wycofała środki z funduszy inwestycyjnych.

Redakcja
Twoja ocena: brak
Ocena: 5 - 1 głos

Autor

Redakcja

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego artykułu ;)

Dodaj komentarz